Fakultní nemocnice Ostrava

  • Název zakázky: FN Ostrava – Modernizace v oblasti prevenci nozokomiálních infekcí 2 – část 2 veřejné zakázky
  • Finanční objem zakázky: 4,8 mil Kč
  • Termín plnění: říjen – prosinec 2011

Dodávka 22 ks mycích a desinfekčních automatů na sanitární nádoby vč. montáže, instalace, zaškolení uživatele a poskytování záručního servisu.