Fakultní nemocnice Olomouc

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc
  • Finanční objem zakázky: 356 000 Kč
  • Termín plnění: listopad 2012

Část V – Motodlahy

Dodávané přístroje:

ARTROMOT® F – Motodlaha prstů