Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové
  • Finanční objem zakázky: 88,810 mil. Kč
  • Termín plnění: srpen – listopad 2009

část 1 – CT přístroj
část 2 – Vybavení operačních sálů
část 3 – Vybavení JIP­

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové