Dokončené akce

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra
 • Finanční objem zakázky: 2,26 mil Kč
 • Termín plnění: červenec 2013

Pardubická krajská nemocnice

 • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra
 • Finanční objem zakázky: 2,6 mil Kč
 • Termín plnění: červen 2013

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

 • Název zakázky: Zdravotnická technologie pro objekt B
 • Termín plnění: duben - červen 2013

NEMOS SOKOLOV

 • Název zakázky: Přístrojové vybavení iktového centra - část 4 - Infuzní technika
 • Finanční objem zakázky: 1,47 mil Kč
 • Termín plnění: květen 2013

Slezská nemocnice v Opavě

 • Název zakázky: Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení – Dodávka zdravotnické technologie
 • Finanční objem zakázky: 6,99 mil. Kč
 • Termín plnění: březen 2013

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Název zakázky: FN u sv. Anny v Brně – ICRC - Přístroje pro rehabilitaci, cvičení a vertikalizaci
 • Finanční objem zakázky: 1,4 mil. Kč
 • Termín plnění: únor 2013

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a příprav radiofarmak
 • Termín plnění: červenec 2011 – prosinec 2012

Nemocnice Jihlava

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
 • Finanční objem zakázky: 5,487 mil Kč
 • Termín plnění: listopad - prosinec 2012

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.
 • Finanční objem zakázky: 10,881 mil Kč
 • Termín plnění: srpen, říjen - prosinec 2012

Klatovská nemocnice

 • Název zakázky: Dodávka chirurgických nástrojů
 • Finanční objem zakázky: 1,877 mil. Kč
 • Termín plnění: listopas - prosinec 2012

Fakultní nemocnice Plzeň

 • Název zakázky:Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň
 • Finanční objem zakázky: 193 600 Kč
 • Termín plnění: listopad 2012

Fakultní nemocnice Olomouc

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc
 • Finanční objem zakázky: 356 000 Kč
 • Termín plnění: listopad 2012

Nemocnice Nové Město na Moravě

 • Název zakázky: Přístrojové vybavení a instrumentárium pro Emergency
 • Finanční objem zakázky: 1,690 mil. Kč
 • Termín plnění: listopad 2012

Klatovská nemocnice

 • Název zakázky: Klatovská nemocnice – II.etapa - dokončení: Dodávky zdravotnické technologie, nábytku, IT a ostat. vybavení, vč. souvisejících staveb. prací spojených s montáží, umístěním a uvedením do provozu dodávek a dále dokončovací stavební práce v budově a areálu nemocnice
 • Termín plnění: duben – červenec 2012

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

 • Název zakázky: Technologie pro Pavilon D – Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • Finanční objem zakázky: 38,7 mil Kč
 • Termín plnění: prosinec 2011 - srpen 2012

Fakultní nemocnice Olomouc

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FN Olomouc – V. Fyziatrické rehabilitační technologie, část I. a III. veřejné zakázky
 • Termín plnění: duben – červenec 2012

Institut klinické a experimentální medicíny

 • Název zakázky: Kardiocentrum. Část 1/D - Přístroj pro hemoeliminační metodu kontinuální
 • Finanční objem zakázky: 1, 096 mil Kč
 • Termín plnění: srpen - září 2012

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Název zakázky: Modernizace a inovace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené
 • Finanční objem zakázky: 2,697 mil. Kč
 • Termín plnění: září 2012

Krajská nemocnice T.Bati

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T.Bati, a.s.
 • Finanční objem zakázky: 4,482 mil. Kč
 • Termín plnění: září 2012

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu - VII. Etapa - Úpravna vody
 • Finanční objem zakázky: 478 195 Kč
 • Termín plnění: srpen 2012

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro rehabilitaci FN HK
 • Finanční objem zakázky: Část 1: 2 459 250,00 Kč Část 2: 1 180 980,00 Kč Část 3: 1 324 000,00 Kč Část 4: 8 035 000,00 Kč
 • Termín plnění: březen - květen 2012

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

 • Název zakázky: Nákup vybavení pro Lékárnu ON Kolín, a.s., nemocnici SČK
 • Finanční objem zakázky: 1,05 mil Kč
 • Termín plnění: duben – květen 2012

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2, část 2
 • Finanční objem zakázky: 1,9 mil Kč
 • Termín plnění: duben 2012

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

 • Název zakázky: Zdravotnická technologie pro Objekt C1A
 • Termín plnění: listopad 2011 – březen 2012

Ústav pro péči o matku a dítě

 • Název zakázky: Vybudování centra fetální medicíny
 • Termín plnění: září 2011 – březen 2012

Fakultní nemocnice Olomouc

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FN Olomouc - části 2, 3, 4, 6 veřejné zakázky
 • Termín plnění: říjen 2011 – březen 2012

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

 • Název zakázky: Technologie pro projekt So 04 – Pavilon N – Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • Finanční objem zakázky: 117,4 mil Kč
 • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Nemocnice Kutná Hora

 • Název zakázky: Nákup vybavení a zdravotnické technologie pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje Nemocnici Kutná Hora
 • Finanční objem zakázky: 12,7 mil Kč
 • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012

Městská část Praha 10

 • Název zakázky: Dodávka zdravotnického mobiliáře do DSS Sámova
 • Finanční objem zakázky: 1,4 mil Kč
 • Termín plnění: březen 2012

Nemocnice Vyškov

 • Název zakázky: Dobudování mezioborové JIP v Nemocnici Vyškov
 • Finanční objem zakázky: 6,4 mil Kč
 • Termín plnění: únor 2012

Krajská zdravotní, a.s.

 • Název zakázky: Nákup přístrojového vybavení Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Most, o.z.
 • Finanční objem zakázky: 33,9 mil Kč
 • Termín plnění: listopad 2011 – leden 2012

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

 • Název zakázky: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – vybavení operačních sálů a technologické části stavby nové transfuzně-hematologické stanice
 • Finanční objem zakázky: 45,013 mil Kč
 • Termín plnění: srpen - říjen 2011

Fakultní nemocnice Ostrava

 • Název zakázky: FN Ostrava – Modernizace v oblasti prevenci nozokomiálních infekcí 2 – část 2 veřejné zakázky
 • Finanční objem zakázky: 4,8 mil Kč
 • Termín plnění: říjen – prosinec 2011

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra dětské traumatologie, část 1,2,3
 • Finanční objem zakázky: 35,977 mil. Kč
 • Termín plnění: srpen - září 2011

Fakultní nemocnice Plzeň

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň
 • Finanční objem zakázky: 26  mil Kč
 • Termín plnění: červenec – srpen 2011

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocn­ice­ Středo­českého kraje ­

 • Název zakázky: Nemocnice Kladno Část A
 • Finanční objem zakázky: 180 mil Kč
 • Termín plnění: 2008-2011

Vysočina - Nemocnice Třebíč

 • Název zakázky: Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - Dodávka zdravotnické technologie
 • Finanční objem zakázky: 35,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: březen – červen 2011

Nemocnice s Poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.

 • Název zakázky: Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
 • Finanční objem zakázky: 2,925 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: květen – červen 2011

Institut klinické a experimentální medicíny

 • Název zakázky: IKEM – operační stoly
 • Finanční objem zakázky: 6 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: květen 2011

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 • Název zakázky: Technické vybavení pro nepřímou digitalizaci v ON Kolín
 • Finanční objem zakázky: 5,7 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: březen – červen 2011

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

 • Název zakázky: Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže - Košumberk
 • Finanční objem zakázky: 26,7 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: duben – červen 2011

Fakultní nemocnice Na Bulovce

 • Název zakázky: FN Bulovka – Lékárna – ředírna a výdejna cytostatik
 • Finanční objem zakázky: 5,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: listopad 2010 – květen 2011

Fakultní nemocnice Olomouc

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc, část V. a část VI.
 • Finanční objem zakázky: 16, 399 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: únor – duben 2011

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Hradec Králové
 • Finanční objem zakázky: 68,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: prosinec 2010 – duben 2011

Nemocnice Podlesí

 • Název zakázky: „Nemocnice Podlesí a.s. – modernizace a obnova komplexního vybavení kardiologického centra“
 • Finanční objem zakázky: 67,085 mil. Kč
 • Termín plnění: leden – duben 2011

Nemocnice Krnov

 • Název zakázky: „Rekonstrukce dětského oddělení s vybavením rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy – vybavení a zdrav. technologie“
 • Finanční objem zakázky: 14,453 mil. Kč
 • Termín plnění: leden – duben 2011

Fakultní nemocnice Plzeň

 • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň“ část 2 Zobrazovací technika, část 4 Kardiochirurgická technika
 • Finanční objem zakázky: 23,584 mil. Kč
 • Termín plnění: leden – březen 2011

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 • Název zakázky: FTNsP – Praha 4 – centrální sterilizace – pavilon B1
 • Finanční objem zakázky: 9,081 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: duben 2011

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

 • Název zakázky: Zdravotnické přístroje pro nemocnici Jindřichův Hradec
 • Finanční objem zakázky: 1,5  mil. Kč
 • Termín plnění: duben 2011

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

 • Název zakázky: Pořízení přístrojového vybavení
 • Finanční objem zakázky: 42,1 mil. Kč
 • Termín plnění: duben 2008 - březen 2011

Vysočina - Nemocnice Třebíč

 • Název zakázky: Vestavba čistých prostor, dodávka a provedení lékařské technologie vč. přesunu hmot
 • Finanční objem zakázky: 1,167 mil. Kč
 • Termín plnění: březen – duben 2011

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“
 • Finanční objem zakázky: 52,997 mil. Kč
 • Termín plnění: leden – březen 2011

Vsetínská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: Centralizace vybraných provozů FÁZE II
 • Finanční objem zakázky: 5,2 mil. Kč
 • Termín plnění: březen 2011

Nemocnice České Budějovice a.s.

 • Název zakázky: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního Kardiovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice“ Část 1 Software
 • Finanční objem zakázky: 5,4 mil. Kč
 • Termín plnění: leden – únor 2011

Fakultní nemocnice Na Bulovce

 • Název zakázky: Pavilon č.7 Infekce – Dodávka technologické vestavby a zdravotnického vybavení operačního sálu
 • Finanční objem zakázky: 12,5 mil. Kč
 • Termín plnění: listopad 2010 – únor 2011

Fakultní nemocnice Na Bulovce

 • Název zakázky: FN Bulovka – Rekonstrukce infekční kliniky – BSL 3 STERILIZACE
 • Finanční objem zakázky: 10,1 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: listopad 2010 – leden 2011

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

 • Název zakázky: RTG přístroj - C-rameno
 • Finanční objem zakázky: 1,9 mil. Kč
 • Termín plnění: leden 2011

Městská nemocnice v Litoměřicích

 • Název zakázky: Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
 • Finanční objem zakázky: 28,993 mil. Kč
 • Termín plnění: červen – listopad 2010
­

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 • Název zakázky: FTNsP Praha – Komplexní dodávka diagnostického terapeutického systému navigovaného­ fokusového ultrazvuku (FUS) s magnetickou rezonancí (MR) společně s provedením instalačních úprav
 • Finanční objem zakázky: 68,5 mil. Kč
 • Termín plnění: březen - říjen 2010

Rehabilitační ústav Hrabyně

 • Název zakázky: RÚ Hrabyně – rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení
 • Finanční objem zakázky: 26,6 mil. Kč
 • Termín plnění: srpen – říjen ­2010

Rehabilitační ústav Kladruby

 • Název zakázky: Modernizace infrastruktury RÚ Kladruby – zvýšení kvality a efektivity léčebné rehabilitační péče
 • Finanční objem zakázky: 26,3 mil. Kč
 • Termín plnění: září 2010

Fakultní nemocnice Brno

 • Název zakázky: Zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve Fakultní nemocnici Brno
 • Finanční objem zakázky: 26,8 mil. Kč
 • Termín plnění: červenec – září 2010

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Modernizace Fakultní nemocnice Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
 • Finanční objem zakázky: 22,2 mil. Kč
 • Termín plnění: červenec – září 2010­

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

 • Název zakázky: Ústřední vojenská nemocnice Praha – přístrojové vybavení
 • Finanční objem zakázky: 10,7 mil. Kč
 • Termín plnění: srpen – září 2010­ ­

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Modernizace rehabilitace ve Fakultní­ nemocnici Hradec Králové
 • Finanční objem zakázky: 25,8 mil. Kč
 • Termín plnění: červenec – září 2010 ­

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • Finanční objem zakázky: 71,690 mil. Kč
 • Termín plnění: červen – září 2010

Centrum Krejcárek

 • Název zakázky: Dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů, vestavba operačních sálů­
 • Finanční objem zakázky: 7,025 mil. Kč
 • Termín plnění: duben – květen 2010

Vysočina – nemocnice Havlíčkův Brod

 • Název zakázky: Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
 • Finanční objem zakázky: 27,391 mil. Kč ­
 • Termín plnění: únor – duben 2010

Vysočina - nemocnice Havlíčkův Brod

 • Název zakázky: Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod – dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa
 • Finanční objem zakázky: 29,7 mil. Kč ­
 • Termín plnění: listopad 2009 – březen 2010

Vojenská nemocnice Brno, p.o.

 • Název zakázky: VN Brno – nákup zdravotnické techniky pro odborná oddělení II.část
 • Finanční objem zakázky: 37,532 mil. Kč ­
 • Termín plnění: 2009 – leden 2010

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

 • Název zakázky: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici – dodávka zdravotnických přístrojů
 • Finanční objem zakázky: 29,392 mil. Kč ­
 • Termín plnění: prosinec 2009

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

 • Název zakázky: Cytostatika
 • Finanční objem zakázky: 5,982 mil. Kč ­
 • Termín plnění: srpen – listopad 2009

Krajská zdravotní, a.s.

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení spec­ializovaného pracoviště – Onkologického­ centra a Traumatologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Lab­em
 • Finanční objem zakázky: 142 559 633,03 Kč
 • Termín plnění: listopad 2009

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Název zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové
 • Finanční objem zakázky: 88,810 mil. Kč
 • Termín plnění: srpen - listopad 2009

Fakultní nemocnice Na Bulovce

 • Název zakázky: Stavební úpravy v laboratorním provozu pavilonu č. 7 Fakultní nemocnice Na Bulovce
 • Finanční objem zakázky: 10,500 mil. Kč ­
 • Termín plnění: říjen 2009

Rokycanská nemocnice, a.s.

 • Název zakázky: Nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.
 • Finanční objem zakázky: 18,035 mil. Kč ­
 • Termín plnění: srpen - září 2009

LDN Vršovice

 • Název zakázky: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice
 • Finanční objem zakázky: 10,495 mil. Kč ­
 • Termín plnění: srpen - září 2009

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

 • Název zakázky: Endoskopie bez utrpení
 • Finanční objem zakázky: 8,648 mil. Kč
 • Termín plnění: září 2009

Nemocnice Na Františku

 • Název zakázky: Dodání a instalace CT přístroje (64-kanálový) vč. CT skeneru
 • Finanční objem zakázky: 20,174 mil. Kč
 • Termín plnění: červenec - září 2009 ­ ­

Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

 • Název zakázky: Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov s.r.o.
 • Finanční objem zakázky: 15,350 mil. Kč
 • Termín plnění: září 2009

Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod

 • Název zakázky: Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod – dodávka zdravotnické technologie I. a II. etapa
 • Finanční objem zakázky: 38,5 mil Kč ­
 • Termín plnění: 2009 ­ ­

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Název zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC – Sterilizační a čistící systém pro klece a sterilizaci nástrojů, klecové systémy
 • Finanční objem zakázky: 7 mil. Kč
 • Termín plnění: 2009

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

 • Název zakázky: Zdravotnická technika a zařízení pro VRÚ Slapy nad Vltavou 2008
 • Finanční objem zakázky: 18 mil. Kč
 • Termín plnění: 2009 ­ ­

Krajská zdravotní, a.s.

 • Název zakázky: „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a.s.“
 • Finanční objem zakázky: 378 mil. Kč
 • Termín plnění: prosinec 2008 – červen 2009

Uherskohradišťská nemocnice a.s.­

 • Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice- dodávka zdravotnické technologie pro PGO
 • Finanční objem zakázky (1.fáze) : 15 mil. Kč
 • Finanční objem zakázky (2.fáze) : 11 mil. Kč
 • Termín plnění (1.fáze): září 2008
 • Termín plnění (2.fáze): říjen 2008 ­

Nemocnice Žatec

 • Název zakázky: Rekonstrukce chirurgického oddělení
 • Finanční objem zakázky: 4mil. Kč
 • Termín plnění: září 2008

Kroměřížsk­á nemocnice

 • Název zakázky: Vybavení dětského oddělení nábytkem a nezdravotnickými prostředky
 • Finanční objem zakázky: 7 mil. Kč
 • Termín plnění: červenec – září 2008

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 • Název zakázky: Dodávka skiaskopického a skiagrafického RTG systému s C-ramenem
 • Finanční objem zakázky: 17mil. Kč ­ ­
 • Termín plnění: srpen 2008

Fakultní Thomayerova nemocnice ZT

 • Název zakázky: Dodávka souboru lékařských přístrojů - 1.fáze a 2. fáze
 • Finanční objem zakázky: 60 mil. Kč
 • Termín plnění: květen – červenec 2008

Ústav pro péči o matku a dítě

 • Název zakázky: ÚPMD Praha rekonstrukce ambulantní části traktu
 • Finanční objem zakázky: 14,701 mil. Kč
 • Termín plnění: listopad 2007 - březen 2008

Podřipská ne­mocnice s poliklinikou Roudnice n.L.

 • Název zakázky: Operační sály PNsP Roudnice nad Labem
 • Finanční objem zakázky: 23,341 mil. Kč
 • Termín plnění: podzim 2007 - září 2008

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

 • Název zakázky: Dodávka vnitřního vybavení pavilonu „XI-C“ ÚVN Praha
 • Finanční objem zakázky: 62,938 mil. Kč
 • Termín plnění: září - listopad 2007
 

Fakultní nemocnice v Motole­

 • Název zakázky: FN v Motole – řešení havarijní situace v dětské části – nákup zdravotnické technologie a nábytku
 • Finanční objem zakázky: 92,680 mil. Kč
 • Termín plnění: srpen - listopad 2007

Bohumínská městská nemocnice a.s.­

 • Název zakázky: Stavební úpravy operačních sálů Bohumínské městské nemocnice a.s., Bohumín – pavilon A
 • Finanční objem zakázky: 14 000 000,- Kč
 • Termín plnění: 20. srpna 2007

  Fakultní nemocnice Brno

  • Název zakázky: Dodávka EEG a polysomnografie s videomonitorací pro obnovu a rozšíření technologie EEG a spánkové laboratoře
  • Finanční objem zakázky: 1 706 000 Kč
  • Termín plnění: červen 2007

   Ústřední vojenská nemocnice v Praze

   • Název zakázky: Dodávka CT ORL navigace a videokymografie pro ORL  kliniku ÚVN Praha
   • Finanční objem zakázky: 16 500 000,- Kč
   • Termín plnění: 6. července 2007

   Nemocnice Žatec

   • Název zakázky: Nemocnice Žatec – rekonstrukce chirurgického oddělení, lůžková část
   • Finanční objem zakázky: 9 mil. Kč
   • Termín plnění: únor - červen 2007

   Nemocnice Jihlava

   • Název zakázky: Dodávka izolátoru pro přípravu cytostatik
   • Finanční objem zakázky: 1 152 000 Kč
   • Termín plnění: červen 2007

   Fakultní nemocnice Plzeň­

   • Název zakázky: FN Plzeň – gynekologicko – porodnická klinika (zdravotnické prostředky)
   • Finanční objem zakázky: 120 000 000 Kč
   • Termín plnění: 31.5.2007

   Nemocnice Třebíč

   • Název zakázky: Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč
   • Finanční objem zakázky: 17 500 000 Kč
   • Termín plnění: 9.5.2007

   Nemocnice ve Frýdku Místku

   • Název zakázky: Dodávka počítačového tomografu
   • Finanční objem zakázky: 10 000 000 Kč
   • Termín plnění: 31.3.2007