Divize Kompletace

Předmětem činnosti divize Kompletace jsou dodávky investičních technologických celků ve zdravotnictví, tedy dodávky kompletů, souborů zdravotnických přístrojů, zdravotnického nábytku a vestaveb.

Dodáváme vybavení pro všechna pracoviště zdravotnických zařízení od operačních sálů přes odborné vyšetřovny, ambulance, po oddělení ošetřovatelské péče. Cílem Kompletací jsou komplexní dodávky, tvořící optimální plně funkční prostředí, které umožní lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům poskytovat pacientům odbornou péči na úrovni současných možností medicíny.

Divize Kompletace pracuje s 25 letými zkušenostmi společnosti Hospimed s dodávkami zdravotnické techniky a dále staví na vlastní 15-ti leté zkušenosti v dodávkách souborů zdravotnické techniky na klíč pro státní, veřejná i nestátní zdravotnická zařízení.

Rozsah nabízených služeb divize Kompletací (L. Hesová info)

Výhody služeb a dodávek divize Kompletace pro investora a uživatele:

  • garance funkčního celku
  • plná záruka na celou dodávku s jediným ručitelem
  • sjednocení záručních podmínek
  • zpracování inventarizačních seznamů
  • zpracování dokumentace skutečného provedení

 

Kompletace OZ

jsou chráněnou známkou společnosti Hospimed.