Slavnostní požehnání nemocniční kuchyně po rekonstrukci – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dne 8. 3. 2010 proběhlo SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ nemocniční kuchyně po rekonstrukci:

FOTO
emocnice Milosrdných sester

emocnice Milosrdných sester

emocnice Milosrdných sester

emocnice Milosrdných sester