Pečovatelská služba a jesle města Písku

  • Název zakázky: „Rekonstrukce stravovacího a společenského střediska pro důchodce“ – I. Etapa
  • Termín plnění: červenec – září 2011