Sociální oblast

Pečovatelská služba a jesle města Písku

 • Název zakázky: „Rekonstrukce stravovacího a společenského střediska pro důchodce“ – I. Etapa
 • Termín plnění: červenec – září 2011
 

Městská Charita Plzeň

 • Název zakázky: Vybavení kuchyně
 • Termín plnění: 2010

Léčebna dlouhodobě nemocných Sedlec-Prčice

 • Název zakázky: Přístavba domova pro seniory
 • Termín plnění: 2010

Domov důchodců Dobrá Voda

 • Název zakázky: Dodávka a montáž kompaktního tabletovacího systému včetně dopravníkového pásu a myčky
 • Termín plnění: 2010

Domov pro seniory Světlo

 • Název zakázky: Rekonstrukce výdejny jídla
 • Termín plnění: 2009

Domov mládeže, Praha 6

 • Název zakázky: Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně v objektu
 • Termín plnění: 2008

Domov důchodců Hlinsko

 • Název zakázky: Dodávka gastronomické techniky
 • Termín plnění: 2007

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava

 • Název zakázky: Technologie a vybavení kuchyně
 • Termín plnění: 2007

Městský ústav sociálních služeb Chomutov

 • Název zakázky: centrální stravovací provoz
 • Termín plnění: 2005