Česká televize

  • Název zakázky: Rekonstrukce bufetu
  • Termín plnění: 2008