Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4

  • Název zakázky: rekonstrukce objektu ÚPMD, 1. stavba – druhá a třetí fáze
  • Termín plnění: 2004