Nemocnice Svitavy

  • Název zakázky: Rekonstrukce stravovacího provozu – technologické vybavení
  • Termín plnění: 2005

Nemocnice Svitavy