Nemocnice Sokolov

  • Název zakázky: Stavební úpravy pavilonu F – část gastro
  • Termín plnění: leden 2012