Univerzita Palackého v Olomouci

  • Název zakázky: Oprava a technické zhodnocení objektu VŠ koleje Šmeralova v Olomouci, vč. Dodávky technologií – GASTROTECHNOLOGIE
  • Termín plnění: 2010