Univerzita Palackého v Olomouci

  • Název zakázky: Dodávka a montáž technologického vybavení stravovacího provozu výdejny jídel
  • Termín plnění: 2004