Městské jesle Příbram

  • Název zakázky: Stavební a technologické úpravy kuchyně
  • Termín plnění: 2007