I. Základní škola Rakovník

  • Název zakázky: Dodávka a montáž technologie gastronomického provozu budovy školní jídelny
  • Termín plnění: 2009

I. Základní škola Rakovník
I. Základní škola Rakovník