Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

  • Název zakázky: Dodávka a montáž technologie – výdejna jídel pro personál Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  • Termín plnění: prosinec 2011 – leden 2012