Oblast zdravotnictví

Fakultní nemocnice Plzeň

  • Název zakázky: Dodávka parního kotle
  • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

  • Název zakázky: Dodávka a montáž technologie – výdejna jídel pro personál Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  • Termín plnění: prosinec 2011 - leden 2012