Univerzita Karlova v Praze

  • Název zakázky: Vybavení menzy v objektu vysokoškolské menzy Albertov, Arnošta z Pardubic a Kajetánka
  • Termín plnění: prosinec 2011únor 2012