Oblast školství

Univerzita Karlova v Praze

  • Název zakázky: Vybavení menzy v objektu vysokoškolské menzy Albertov, Arnošta z Pardubic a Kajetánka
  • Termín plnění: prosinec 2011únor 2012

Město Čelákovice

  • Název zakázky: Dodávka a instalace nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice
  • Termín plnění: prosinec 2011 – březen 2012