Údržbový servis

Údržbový servis – autorizovanými servisními techniky prováděná a protokolovaná pravidelná preventivní technická údržba, která zajistí výrobcem požadovanou kontrolu a údržbu všech přístrojů ve Vašem stravovacím provozu v předepsaných intervalech. Údržbový servis prodlouží životnost zařízení a sníží servisní náklady. Rovněž pomůže předcházet situacím případné ztráty nároku na záruční plnění v důsledku nedodržování pokynů výrobce uvedených v návodu k obsluze.

Na vyžádání Vám rádi zpracujeme nabídku.