Přeškolení obsluhy

Při práci s přístrojem je jedním ze základních předpokladů dokonalá znalost jeho správné obsluhy a možností využití. Nabízíme Vám např. při změně uživatele, obslužného personálu či jen pro „oživení“ po určité době po uvedení zařízení do provozu opakované zaškolení obsluhy, buď komplexní nebo v rozsahu, který si určíte. V případě potřeby Vám zajistíme i doplnění návodů k obsluze.

Na vyžádání Vám rádi zpracujeme nabídku.