Stravovací provozy – sociální oblast

V oblasti sociální sféry se jedná především o stravovací provozovny pro domovy důchodců, ústavy sociální péče, aj.

U těchto typů stravovacích provozů je kromě kvalitní přípravy a distribuce stravy nutno brát v úvahu skutečnost, že obyvatelé jsou zde většinou dlouhodobě. Tomu je třeba přizpůsobit i sortiment připravovaných jídel. V neposlední řadě musíme při řešení těchto provozů počítat s tím, že jídlo je zde více společenskou událostí a očekává se i zvýšený osobní přístup ke každému strávníkovi.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás osobně navštívíme a vyjdeme vstříc všem Vašim požadavkům.