Stravovací provozy – oblast školství

V oblasti školství, tedy stravovací provozy jeslí, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ či domovů mládeže a dalších školských zařízení je jedním z nejdůležitějších úkolů zajistit kvalitní stravu pro strávníky ve věkovém rozmezí od 1 do 25 let.

Specifikum těchto provozů je osobní přístup ke strávníkovi u nejmladších dětí (jesle a MŠ). U dalších školských zařízení je nutné vhodně vyřešit jak kvalitu přípravy a rozmanitosti stravy, tak zejména i nárazové zatížení při výdeji jídel a mytí nádobí, ke kterému zde dochází. To bývá bohužel slabinou mnohých stravovacích provozů, kdy projektant počítá s hodinovým průměrem, který však ve špičce bývá několikanásobně překročen.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás osobně navštívíme a vyjdeme vstříc všem Vašim požadavkům.