Kuchyňské provozy na klíč

Stravovací provozy – oblast zdravotnictví

V oblasti nemocničních stravovacích provozů si klademe za cíl najít vhodné řešení pro kvalitní a bezpečnou přípravu a distribuci stravy jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance. Pokračujte zde

Stravovací provozy – oblast školství

V oblasti školství, tedy stravovací provozy jeslí, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ či domovů mládeže a dalších školských zařízení je jedním z nejdůležitějších úkolů zajistit kvalitní stravu pro strávníky ve věkovém rozmezí od 1 do 25 let. Pokračujte zde

Stravovací provozy – sociální oblast

V oblasti sociální sféry se jedná především o stravovací provozovny pro domovy důchodců, ústavy sociální péče, aj. Pokračujte zde

Stravovací provozy – ostatní

Nabízíme Vám své zkušenosti s projektováním a realizací stravovacích provozů všech typů, jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Mezi naše reference patří administrativní a obchodní centra, závodní stravování výrobních provozů, bankovních domů, hotely, restaurace a mnohé další. Pokračujte zde