HACCP

Kvalifikované a komplexní poradenství a zavedení systému kritických bodů HACCP.

Povinností každého stravovacího provozu je vést agendu, která přesně vymezuje prostory a pracovní postupy, při kterých je reálné nebezpečí kontaminace surovin či finálních produktů, tzv. kritické body. V závislosti na stupni nebezpečí je nutno vypracovat návrh opatření, která toto nebezpečí sníží na minimum a tímto se řídit a vést o něm agendu.

Elektronické nebo ruční zavedení systému.

 • sestavení týmu HACCP
 • popis produktu
 • identifikace určeného použití
 • sestavení diagramu výrobního (distribučního) procesu
 • ověření diagramu v praxi
 • stanovení kritických bodů
 • stanovení kritických mezí pro každý kritický bod
 • stanovení monitoringu pro každý kritický bod
 • stanovení nápravných opatření
 • stanovení ověřovacích metod
 • stanovení dokumentace a udržování záznamů

Na vyžádání Vám rádi zpracujeme nabídku.