PRVNÍ „POEM“ (PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ MYOTOMIE) V ČESKÉ REPUBLICE

Ve dnech 6. a 7. prosince byly v pražském IKEM provedeny první čtyři perorální endoskopické myotomie (POEM) u pacientů s achalázií. Společnost Hospimed operaci podpořila zápůjčkou elektrokoagulace ERBE VIO 300 D, která je u POEMu nezbytná.

Pacienti byli léčeni v rámci klinického protokolu, který byl schválen Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Etickou komisí IKEM pro neověřené metody, neboť POEM je stále považován za experimentální a tedy neověřenou metodou. Provádění POEM je tudíž možné po splnění podmínek stanovených zákonem 373/2011 Sb.

POEM je v podstatě první klinickou aplikací konceptu NOTES („bezjizevnatá“ chirurgie), která má velkou šanci k brzkému zavedení do širší klinické praxe. Principem této výlučně endoskopické metody je vytvoření submukózního tunelu mezi sliznicí a svalovinou. Poté se přistoupí k samotné myotomii délky 8-12 cm. Při ní se kompletně rozruší cirkulární a částečně i vcelku nenápadná podélná svalová vrstva až k adventicii, skrze kterou lze spatřit struktury přilehlého mediastina nebo peritonea.  Po vytvoření myotomie se místo vstupu na sliznici uzavře cca 8-13 klipy.

Celá tisková zpráva.

  • Press
  • Aktuální Akce

    Kalendář akcíKalendář akcí