Divize Kompletace

Zdravotnické noviny, autorský článek Dvojí metr
Světová medicína stručně, Kompletace
Parlamentní listy, článek Kompletace

Medical Tribune, rozhovor o Kompletacích
Veřejné zakázky, autorský článek Kompletace
Stanovisko společnosti Hospimed ke Kompletacím
Kompletační zakázky prezentace

Klatovy – příběh nemocnice na zelené louce

Předmětem činnosti divize Kompletace jsou dodávky funkčních celků zdravotnické techniky. Dodáváme vybavení pro všechna pracoviště zdravotnických zařízení od operačních sálů přes odborné vyšetřovny, ambulance, po oddělení ošetřovatelské péče. Cílem Kompletací jsou komplexní dodávky, tvořící optimální plně funkční prostředí, které umožní lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům poskytovat pacientům odbornou péči na úrovni současných možností medicíny.

Cenné zkušenosti Kompletací, získané při realizaci řady projektů z různých oborů medicíny, předáváme našim zákazníkům již při přípravě jejich projektu. V rámci průzkumu trhu přinášíme informace o možnostech, vlastnostech, výhodách a požadavcích aktuálně nabízených přístrojů a zařízení. Poskytujeme veškeré dostupné údaje, aby zákazník mohl sestavit svůj projekt podle svých potřeb a v souladu se svými možnostmi bez zbytečných kompromisů na úkor kvality poskytované péče.

Proces nákupu zdravotnické techniky a vybavení zdravotnických zařízení ve většině případů podléhá pravidlům stanoveným zákonem o veřejných zakázkách. Kvalitní a pečlivá příprava nabídky do veřejné zakázky je nedílnou součástí naší práce a představuje mnoho hodin práce profesionálního týmu. Snažíme se nejen bezvýhradně splnit požadavky zadavatele, ale také nabídnout takové výrobky, které zajistí dlouhodobě bezproblémový provoz.

Při samotné realizaci provádíme kvalifikovanou kontrolu projektu, revizi stavební připravenosti a v případě potřeby zajišťujeme koordinaci stavebních prací tak, abychom předešli případným komplikacím a vícenákladům při instalaci dodávaných zařízení. Kompletaci dodávky celého provozního souboru připravuje tým zkušených pracovníků. Dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy řídíme s maximálním ohledem na potřeby a možnosti konečných uživatelů tak, abychom ve stanoveném termínu předali investorovi plně funkční celek.

Výhody spolupráce s námi pro investora a uživatele:

  • garance funkčního celku
  • plná záruka na celou dodávku s jediným ručitelem
  • sjednocení záručních podmínek
  • zpracování inventarizačních seznamů
  • zpracování dokumentace skutečného provedení

 

  • Press
  • Aktuální Akce

    Kalendář akcíKalendář akcí