Urologický Kongres Dlouhé Stáněa

Datum akce: 21.3.2013 – 22.3.2013
Místo konání: Dlouhé Stráně